CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI VMUSCLE

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Chúng tôi cam kết :

  1. Không lấy dữ liệu về vị trí của khách hàng.
  2. Thông tin của bạn cung cấp chỉ phục vụ mục đích cho việc mua sản phẩm tại Vmuscle.
  3. Chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin của khách hàng dưới sự cho phép của khách hàng.
  4. Cam kết không sử dụng thông tin của khách hàng vào mục đích thương mại hóa thông tin cá nhân.
  5. Thông tin tài khoản của khách hàng tại Vmuscle có thể được xóa bỏ bởi chính khách hàng.

 

error: Alert: Content is protected !!